Rodinná farma

Na tomto velmi rozsáhlém projektu spolupracujeme již od samotného počátku započaté rekonstrukce.

Dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých objektů farmy a následné úpravy okolí. 

 

Vstupní brána
s
Pohled na svatební altán
Pohled do sadu
Zákoutí s posezením
Travní plocha

Celý proces rekonstrukce lze sledovat na facebookových stránkách farmy - https://www.facebook.com/Karolinenhoffarm/

nebo stránkách farmy:

https://www.karolinenhof.farm/?fbclid=IwAR24qHaAH3pqUWm5OGKJ4WuOtLuMupOY43AB6Ur31jpAdPDHYGM2LE_5N1Y