FenStar

V roce 2003 jsme byli osloveni mezinárodním výrobcem oken a dveří na ozelenění nově budovaného výrobního areálu ve Slavkově u Brna.

Zadáním bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. 

Spolupráce formou následné údržby pokračuje dodnes - již skoro 20 let.

Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, pohled od hlavní silnice
Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, pohled od parkoviště na výsadbové plochy
Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, pohled na administrativní část a hlavní vstup do budovy
Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, ozelenění svahů
Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, pohled na výrobní část
Fenstar, firemní sídlo, výrobna oken, pohled na výrobní část a ozelenění kolem technického zázemí

Projekt byl pro nás velkou výzvou.

Areál byl vybudován na "zelené louce", bez okolní zeleně, zahloubený pod okolní terén, lemovaný prudkými svahy.

Firma Fenstar požadovala začlenění areálu zpět do krajiny s průhledy dbajícími na dobře viditelnou reklamu.

Areál byl zahloubený pod okolní terén, lemovaný prudkými svahy. Zadní strana areálu je otočena k silnici. Příjezd je ze zadní strany. Všechny tyto aspekty museli naši architekti zohlednit při návrhu zeleně.

Záměrem bylo vytvořit při pohledu z oken příjemné pracovní prostředí Areál bude obklopen udržitelnou zelení, o kterou bude co nejmenší starost. Přesně v souladu s výrobní filozofií firmy.

Za vstupní branou, kde měl být vytvořen reprezentativní vstup je umístěna čistička odpadních vod. Dále příjezdová cesta pokračuje k hlavnímu vstupu, který je na boční straně areálu.

Dalším aspektem bylo, že zadní strana areálu je otočena k silnici, odkud by měl areál vypadat reprezentativně, zároveň ho nezakrývat, kvůli reklamě a ještě zapadnout do okolní krajiny. Poslední výzvou bylo ozelenění viditelné ze vzduchu, které bylo vytvořeno pro reklamní důvody.

Jedním z nutných kroků k ozelenění areálu byla realizace funkční závlahy. Celý závlahový systém je ovládán z centrálního místa a v areálu jsou vytvořeny podružné ovládací body, pro snadnější údržbu.

Již téměř dvacetiletá spolupráce začala jednoduchou studií proveditelnosti, přes projekt ozelenění, do kterého jsme byli zapojeni již při projektování celého areálu, samotnou realizaci terénních úprav, realizace závlah včetně čerpadel, osázení areálu po následující údržbu.